Jun Aruga's Blog

Output, activities, memo and etc.

Dieta: bez cukru, bez lepku, bez kaseinu

Cvičím, typ dietní styl, keto který pomáhá dlouhověkosti, proti stárnutí. Je z knihy "The Switch" od Jamese W. Clementa, který se stal biologem z vrstevníka a antreprenor.

Ve studii jíme více tuku, nejíme sacharidy, cukr, lepek a kasein za 9 měsíců z 12 měsíců. Ale zbývající 3 měsíce jsou těžké. Jíme sacharidy. Tomu se říká sacharidová zátěž. To je změna energetického zdroje těla z tuku na sacharidy. Ale je potřeba si odpočinout autofagii, která fungovala za 9 měsíců.

Install Google Chrome on Fedora 35

Tomorrow I will attend a virtual conference. But the live stream's caption feature is only available on Google Chrome using the Live Caption feature.

So, I installed Google Chrome to Fedora 35 on my Framework Laptop.

I referred this site [1]. The command lines are like this.

$ sudo dnf install fedora-workstation-repositories
$ sudo dnf config-manager --set-enabled google-chrome
$ sudo dnf install google-chrome-stable

In my environment, there was already the enabled third party repo (google-chrome.repo). However the google-chrome-stable RPM was not installed.

$ rpm -q fedora-workstation-repositories
fedora-workstation-repositories-35-1.fc35.noarch

$ grep enable /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo
enabled=1

$ rpm -q google-chrome-stable
package google-chrome-stable is not installed

Install the RPM package.

$ sudo dnf install google-chrome-stable

$ rpm -q google-chrome-stable
google-chrome-stable-101.0.4951.64-1.x86_64

2 commands google-chrome and google-chrome-stable were installed. It seems google-chrome is a frontend command of google-chrome-stable, google-chrome-beta and google-chrome-unstable.

$ rpm -ql google-chrome-stable | grep bin
/opt/google/chrome/v8_context_snapshot.bin
/usr/bin/google-chrome
/usr/bin/google-chrome-stable

$ ll /usr/bin/google-chrome
lrwxrwxrwx. 1 root root 31 May 24 22:26 /usr/bin/google-chrome -> /etc/alternatives/google-chrome*
$ ll /usr/bin/google-chrome-stable
lrwxrwxrwx. 1 root root 32 May 10 01:43 /usr/bin/google-chrome-stable -> /opt/google/chrome/google-chrome*

$ google-chrome --version
Google Chrome 101.0.4951.64

$ google-chrome-stable --version
Google Chrome 101.0.4951.64

To start Google Chrome.

$ google-chrome &

Settings - Advanced - Accessibility - Then turn on Live Caption.

References