Another Japan in the World

Jun Aruga's blog.

Czech lesson - Family & Adjectives

Jmenuju se Eva Hanušová. Jsem studentka a taky učitelka. studuju angličtinu a učím češtinu.

My name is Eva Hanušová. Is student and also teacher.
(I) study English and learn Czech language.

 • Jmenuju: My name

Na fotografii je moje rodina.

The photo is my family.

Můj tatínek se jmenuje Josef Hanuš. Je doktor. Je vysoký.

My dad's name is Josef Hanuš. (He) is a doctor. is tall.

 • tatínek: Dad
 • vysoký: tall

Moje maminka se jmenuje Milada.
Je taky učitelka jako já. Je hezká a veselá, ale ted je trochu nemocná.

My mum's name is Milada.
It is also a teacher like me. It's nice and cheerful, but now is a little sick.

 • maminka: Mum
 • taky: also
 • jako: like
 • hezká: nice
 • veselá: cheerful.
 • ted: now
 • trochu: a little
 • nemocná: ill, sick.

Moje starší sestra se jmenuje Alena. Je taky doktorka jako tatínek.
Alena je hezka, chytrá, ale někdy je trochu nervozni.

My old sister's name is Alena.
It is also a doctor like her father.
Alena is pretty, smart but sometimes a bit nervous.

 • hezka: pretty
 • chytrá: smart
 • někdy: sometimes
 • nervozni: nervous

Její manžel se jmenuje Viktor Beneš. Je manažer. Je vysoký,
ale není tlustý. Je moc sympatický.

Her husband's name is Viktor Benes. He is the manager, and tall
but not fat. It's very friendly.

 • manžel: husband
 • tlustý: fat
 • sympatický: friendly

Můj mladši bratr se jmenuje Flip. Je vysoký a hubený. Je strašný - typický puberták!
Ale pravda je, že je dobrý student...

My younger brother's name is Flip. He is tall and thin. It's terrible - typical adolescent!
But the truth is that it is a good student ...

 • mladši: younger
 • bratr: brother
 • hubený: thin
 • strašný: terrible
 • puberták: adolescent (思春期)

Náš pes se jmenuje Rex a je moc fajn. Je už moc starý, ale je zdravý a veselý. Je můj nejlepší kamarád... Ale to vlastně není pravda.

Our dog is named Rex and is very nice. Is it too old, but is healthy and cheerful. He's my best friend ... But that's actually not true.

 • pes: dog
 • moc: very
 • fajn: nice
 • starý: old
 • zdravý: healthy
 • veselý: cheerful.
 • nejlepší: best
 • kamarád: friend
 • vlastně: actually
 • pravda: truth

Můj nejlepší kamarád je můj přítel Petr. Petr studuje matematiku. Je mladý, vysoký, štíhlý, silný, chytrý a energický. Je fantastický!

My best friend is my friend Peter. Petr studying mathematics. He is young, tall, lean, strong, smart and energetic. It is fantastic!

 • přítel: friend
 • matematiku: mathmatics
 • mladý: young
 • štíhlý: slim
 • silný: strong
 • chytrý: smart
 • energický: energetic
 • fantastický: fantastic